HD Foam Clasic izolare fonica si termica 100 x 100 x 5 cm

Plăcile fonoabsorbante PST 90 se utilizează în structura pereților şi a tavanelor pentru îmbunătățirea izolării acustice la zgomot aerian.CaracteristiciDimensiuni: 2000 x 1000 x 50 mm; 2000 x 1000 x 100 mm Culoare: gri închis mozaicat (multicolor)Densitate material PST90: 90 kg/m3Greutate specifică: 2000 x 1000 x 50 mm ~ 9 kg; 2000 x 1000 x 100 mm ~ 18 kg;Clasa combustibilitate conform SR EN 13501-1+A1/2010/C91/2014: 50mm – E; 100mm – ECoeficient de conductivitate termică: 50mm – 0,044 W/mK; 100mm – 0.039 W/mKAvantajeDensitatea, structura elastică şi celulaţia deschisă a materialului asigură o izolaţie fonică superioară faţă de materialele fonoizolante clasice Agrement tehnic – 001SC-03/335-2017AplicaţiiProdusele fonoabsorbante se folosesc cu scopul de a îmbunătăți parametrii de izolare acustică, la clădiri rezidențiale, hoteluri, cabane, birouri, clădiri industriale, cluburi, etc. PLĂCI FONOABSORBANTE PST90 PENTRU IZOLAŢIE FONICĂLA ZGOMOT AERIANInstrucțiuni recomandate pentru montareSe asigură că suprafaţa este curată şi lipsită de impurităţi.Se aplică adezivul pe perete/tavan prin pulverizare, cu rolă de trafalet sau cu pensulă şi se lasă 5-8 minute, pentru ca adezivul să facă priză.Se aplică adezivul pe placă fonoabsorbantă PST90 prin pulverizare, cu rolă de trafalet sau cu pensulă şi se lasă 5-8 minute, pentru ca adezivul să facă priză.Se aplică placa fonoabsorbantă PST90 pe perete şi se apasă ferm pe toată suprafaţa, pentru o lipire cât mai bună.Peste plăcile PST90 se montează profilele metalice de gipscarton, între profile şi pereţi/tavane se aplică bandă de etanşare autoadezivă.Pe profile se prind mecanic plăcile de gispcarton intercalate. Plăcile se vor poziţiona şi monta pe profile fără a atinge structura existentă (pereţi/tavan/pardoseală), iar golul rezultat 1-3 mm, se vor umple cu silicon pentru construcţii.Ambalare, transport, depozitarePlăcile PST90 sunt ambalate în folie plastic care protejează împotriva umidităţii şi a degradării mecanice în timpul transportului şi depozitării.Transportul se face în autovehicule curate, acoperite, fără a fi aşezate pe alte mărfuri care pot rupe ambalajul şi deteriora produsul.Depozitarea se face în locuri curate, lipsite de umiditate, iar dacă plăcile sunt scoase din ambalaj, se vor depozita în locuri ferite de lumină, pentru a evita oxidarea şi “îngălberirea” plăcilor în timp.AtenționăriProdusul se aplică numai urmare a unui proiect de execuţie întocmit cu respectarea Legii 10/1995 republicată privind calitatea în construcţii şi a reglementărilor tehnice în vigoare.La efectuarea lucrărilor se respectă normele de tehnica securităţii muncii specifice executării lucrărilor conform prevederilor Legii 319/2006 “Legea securităţii şi sănătăţii în muncă” și HG nr. 955/2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității muncii nr. 319/2006 și HG 985/2012 “Norme metodologice de aplicare a legislației securității și sănătății în muncă“. Se respectă și Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor. Deșeurile se vor depozita conform HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, completată și modificată cu HG 247/2011 – în cazul ambalajelor.La punerea în operă se vor respecta și instructiunile specificate în fișele tehnice și de securitate ale produselor. De asemenea, se respectă prevederile C 300-94 „Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente”.